Kära Landstingsråd, du kan ha MS!

Denna kampanjen riktar sig mot de personer som är ansvariga för hälso-och sjukvårdsfrågor i Sveriges 21 landsting. Vi vill få dem att vakna, ifrågasätta och kräva en högre standard på sina lokala sjukhus för att personer med MS snabbt ska få diagnos och ännu snabbare få behandling.

MS är ingen lätt sjukdom att upptäcka eftersom den smyger sig på och snabbt gör stor skada på nervsystemet. Kartan här bredvid visar på de stora skillnaderna i vård och förutsättningar att få vård i tid mellan de olika Landstingen i Sverige, för personer med diagnosen MS. Bor du i närheten av Umeå och får en MS-diagnos så har du tur. Läs mer om det här.

Eftersom vi vet att patienter som snabbt får medicinering och behandling har stora förutsättningar att leva ett bra liv som inte är styrt av sjukdomen och konsekvenserna därav så är det helt oacceptabelt att det har tagit upp till 6 år för vissa personer i Sverige att få diagnos.

Har du MS? Då kan du skicka ett upplysande brev till Landstingsråden i ditt och län och berätta vem du är och göra dem uppmärksamma på din kamp. Klicka på knappen nedan för att fylla i dina uppgifter:

Uppmärksamma ditt Landstingsråd

De senast publicerade texterna

Att hitta motivation

Hur kommer man igång med träningen och hittar rätt motivation? Läs mer.

Forskning ger hopp till MS-sjuka

Idag är vår bloggare Malin Schultz med i Sveriges Radio P1 och berättar om sin erfarenhet av MS. Klicka på länken... Läs mer.

Nolltolerans mot att MS-personer slås ut från arbetsmarknaden

Idag anordnade NHR tillsammans med läkemedelsbolaget BiogenIdec ett seminarium med syftet att belysa vilka... Läs mer.

Anställa någon med multipel skleros?

Det har snart gått 6 år sedan jag fick min ms-diagnos och jag har jobbat hos samma arbetsgivare sedan dess. När jag... Läs mer.

Det senaste från Twitter

Kära landstingsråd,
du kan ha ms!

Så börjar vår kampanj för att uppmärksamma personer som är ansvariga för hälso-och sjukvårdsfrågor i Sveriges 21 landsting. Vi vill få dem att vakna, ifrågasätta och kräva en högre standard på sina lokala sjukhus för att personer med MS snabbt ska få diagnos och ännu snabbare få behandling.

Kära Landstingsråd är en kampanj som bygger vidare på kampanjen Jag har MS. En kampanj med fokus på att ansvarig minister började  prioritera neurosjukvården. Kampanjen bidrog bland annat till att Socialstyrelsen nu tar fram nationella riktlinjer inom MS.


Båda kampanjerna tar avstamp i - få neurologer, åratal innan diagnosen ställs och långt mellan återbesöken, vardagen för Sveriges MS-patienter. Som en konsekvens tvingas många med MS till onödig sjukskrivning, medan andra helt får avbryta sitt yrkesliv med stor risk för utanförskap och isolering som följd. Det vill vi belysa på www.jagharms.se.

Men vi kommer även att belysa att hjärnforskningen har tagit stora kliv under de senaste åren. Inte minst när gäller det MS. Idag kan sjukdomen behandlas så effektivt att sjukdomsförloppet bromsas upp. När vård, behandling och arbetsinriktad rehabilitering startar tidigt kan unga personer med MS leva ett nästan helt normalt liv. Därför måste forskningsframstegen nå fram till människor med MS.

För att skydda din integritet följer Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) de lagar och regler som gäller i Sverige, inklusive personuppgiftslagen (PUL) för www.jagharms.se. Data som e-postadress, namn och eventuell diagnos som du uppger på vår webbplats lagras och endast ett fåtal personer med särskild behörighet har tillgång till den datan. Din e-postadress används för att löpande informera dig om kampanjen. Klicka på länken om du vill veta mer om PUL, Datainspektionens webbsida.